top of page

תשלום עבור הכנס השנתי 2023

הצטרפו אלינו לכנס השנתי של האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש

הכנס יתקיים השנה בסמינר הקיבוצים, ת"א, בתאריך 8 ביוני 2023, בין השעות 8:30-16:00

מחירון


חברי אגודה רשומים לשנת 2023........280 ש"ח
כניסה + חברות באגודה.....................430 ש"ח
משתתפים שאינם חברי אגודה............380 ש"ח
סטודנטים חברי אגודה לשנת 2023....100 ש"ח
סטודנטים שאינם חברים אגודה..........120 ש"ח
התשלום בקישור מטה באמצעות PayPal,
ניתן לבצע העברה בנקאית - יש לשלוח מייל ל -info@ihfea.org.il

כיצד נרשמים? יש לבחור במסלול המתאים:

חברי אגודה רשומים לשנת 2023

סטודנטים חברי אגודה רשומים לשנת 2023

כניסה + חברות באגודה לשנת 2023

סטודנטים שאינם חברי אגודה

משתתפים שאינם חברי אגודה

תשלום לכנס

חברי ועדת הכנס

יו"ר - גברת זהר שרם, חברי הועדה - ד"ר יובל ביתן וגברת יפעת לוי

bottom of page