top of page
Robot

קהילות ידע

קהילות הידע שלנו הן הלב הפועם של האגודה. במסגרות אלה נפגשים החברים ומחליפים ידע על פי תחומי עניין שונים. הקהילות נפגשות, לרוב מרחוק, מדי מספר שבועות. בכל מפגש מוצגים נושאים אשר יש לחברי הקבוצה עניין מקצועי בהם. 
מטרת הקהילות היא קידום תחומים מקצועיים בהם פעילה האגודה הישראלית לארגונומיה. הקבוצות משתפות ידע, חוקרות נושאים ומהוות מוקדי ידע לקהילה המקצועית


הפעילות במסגרת זו פתוחה לכל חברי האגודה, ונושאי העניין הנידונים בכל קבוצה נקבעים על ידי חבריה.
 

bottom of page