top of page

אודות האגודה

האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש IHFEA פועלת על פי תקנון משנת 1981 כעמותה ללא כוונות רווח לקידום הארגונומיה בישראל. מוסדות האגודה כוללות וועד מנהל בו חמישה חברים, ביניהם יושב ראש, מזכיר וגזבר; וועדת ביקורת; וועדת רישום וועדת בחירות. האגודה הינה חברה בפדרציה של האגודה הבינלאומית לארגונומיה IEA ומקיימת שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים, לרבות אגודת הארגונומיה היישומית AES, ואגודות נוספות. 

חברות באגודה פתוחה לכל המעוניינים והעוסקים בתחום הארגונומיה. רישום באגודה כארגונום מוכר או כארגונום בכיר מותנה בפנייה לוועדת הרישום ובמענה על קריטריונים מוגדרים. 

חברי האגודה מוזמנים להשתתף בפעילויות האגודה, לרבות הכנס השנתי, קבוצות העבודה הפעילות, תוכנית החניכה, וזכאים לבחור בבחירות לוועד המנהל אגודה המתקיימות אחת לשלוש שנים. 

 

האגודה הישראלית לארגונומיה הינה עמותה רשומה מס׳ 58-000-4547, הפועלת במסגרת חוק העמותות ומדווח לרשם העמותות על פי חוק.

בחירות לוועד המנהל מתקיימות אחת ל 3 שנים. הוועד המכהן החל פעילותו בינואר 2023.

תקנון האגודה

Yakir Yaniv.jpg

יו"ר

יקיר יניב

תמונה1_edited_edited_edited.jpg

גזברית

ד"ר נופר כצמן

אייל לוי.jpg

מזכיר

אייל לוי

ארז אלון.jpg

..

ארז אלון

זוהר.jpg

..

זהר שרם

מהי ארגונומיה?

ארגונומיה - חוקי העבודה - היא המדע שעוסק בהבנה, בניתוח ובשיפור של האינטראקציות התפקודיות בין האדם לבין המרכיבים הנוספים של מערכת, לרבות כלים, סביבה או מטלות. מערכות תפקודיות אלו כוללות את סביבת המשתמש בתעסוקה, בסביבה הביתית או בכל תפקוד אחר.


יישום עקרונות הארגונומיה  - תיאוריות, בשיטות ופרקטיקה - בתכנון, ארגון או התאמת כלים, סביבה או מטלות עשוי להביא לשיפור ברווחת המשתמש, בבריאותו ובבטיחותו, בביצועיו ובתפקוד של כלל המערכת.


האדם במרכז הוא העיקרון המוביל בתכנון ארגונומי: שימת דגש על יכולתיו ומגבלותיו הגופניות והקוגניטיביות של המשתמש, תוך התאמת הסביבה אליהן, תבטיח בריאות, בטיחות וביצועים מיטביים.   


העיסוק בארגונומיה משלב מידע ומיומנויות מתחומים רבים – מדעי הבריאות, ההנדסה, הפסיכולוגיה ועוד.  שלושה תחומי מידע רחבים מרכיבים את בסיס המחקר והעשייה בארגונומיה


ארגונומיה פיזיקלית עוסקת במיטוב המערכת תוך התייחסות לתכונות גופניות של האדם, ומסתמכת על מדעי האנתרופומטריה, הפיזיולוגיה, הקיניזיולוגיה והביומכניקה ועוד.  שיפור בהתאמות אלו עשוי להפחית עומסים גופניים ולמזער את הסיכון להיווצרות פגיעות שריר ושלד.


ארגונומיה קוגניטיבית בוחנת את התהליכים המנטליים באינטראקציות תפקודיות, לרבות תפיסה, זיכרון, חשיבה או למידה, ויכולת חושית כגון ראייה או שמיעה. תחומים רלוונטים לארגונומיה קוגניטיבית כוללים אינטראקציה אדם-מערכת (HSI), אינטראקציה אדם-מחשב (HCI), ניתוח עומס מנטלי, חווית משתמש (UX) ועוד.


ארגונומיה ארגונית או מקרו-ארגונומיה מתמקדת בניתוח ושיפור של ההיבט הארגוני של מערכות מורכבות, תוך בחינת האינטראקציה בין המרכיבים השונים. תחומי מידע רלוונטיים כוללים בחינת מדיניות, תהליכים חברתיים תוך-ארגוניים, תקשורת וארגון עבודה.

bottom of page