top of page

הכנס השנתי 2023

הצטרפו אלינו לכנס השנתי של האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש

הכנס יתקיים השנה בסמינר הקיבוצים, ת"א, בתאריך 8 ביוני 2023, בין השעות 8:30-16:00

 • ד"ר אסף דגני
Ethical Considerations for Autonomous Vehicles: A Formal and Practical Approach
 • מר ארז מיימון
תחלואה תעסוקתית - החולים והמתים השקופים בישראל
 • ד"ר אשר פרדו
חשיפה תעסוקתית לרטט מכני, השפעותיה והערכה איכותנית וכמותית שלה
 • מר בר לוי, ד"ר נירית גביש
עידוד תלמידי בית ספר תיכון להליכה לבית הספר באמצעות אפליקציה
 • ד"ר יוהנה גייגר
ארגונומיה במערכת הבריאות – היום ומחר
 • ד"ר יותם סהר
Grip Force as a Measure of Stress in Psychomotor Mobile Tasks
 • גברת יסמין קליין
בדיקת יעילות התערבות ארגונומית למניעת בעיות שריר-שלד בקרב נשים לאחר לידה
 • ​​גברת יפעת לוי
השפעת הארגונומיה ברכב על נהיגה בטיחותית
 • מר נדב תשובה, פרופ' אבי פרוש
Synchronized Movement in Human-Robot Joint Actions: Parameters and Influencing Factors
 • גברת נילי יחיאלי
Restand  - פתרון ארגונומי לבעיות שריר שלד בקרה בקרב מנתחים/ות
 • מר עומר פרי
Mass Casualty Incident Commander Decision-Making
 • מר ערן פרנקו
?Will the metaverse make us gorillas again
 • Ms Johanna Keiner
COP Data Analysis to evaluate seat functions for active seating - an objective measurement methodology via COP extent

רשימת ההרצאות והדוברים

מחירון

הרשמה מאוחרת החל מתאריך 1.6.23
חברי אגודה רשומים לשנת 2023........280 ש"ח
סטודנטים חברי אגודה לשנת 2023....100 ש"ח
הרשמה מוקדמת עד תאריך 31.5.23
חברי אגודה רשומים לשנת 2023........200 ש"ח
כניסה + חברות באגודה.....................350 ש"ח
משתתפים שאינם חברי אגודה............300 ש"ח
סטודנטים חברי אגודה לשנת 2023......70 ש"ח
סטודנטים שאינם חברים אגודה..........100 ש"ח
אנו ממליצים להירשם בהקדם, מספר המקומות באולם מוגבל

כיצד נרשמים? יש לבחור במסלול המתאים:

חברי אגודה רשומים לשנת 2023
הרשמה מוקדמת עד 31.5

סטודנטים חברי אגודה רשומים לשנת 2023
הרשמה מוקדמת עד 31.5

כניסה + חברות באגודה לשנת 2023
הרשמה מוקדמת עד 31.5

סטודנטים שאינם חברי אגודה
הרשמה מוקדמת עד 31.5

משתתפים שאינם חברי אגודה
הרשמה מוקדמת עד 31.5

חברי ועדת הכנס

יו"ר - גברת זהר שרם, חברי הועדה - ד"ר יובל ביתן וגברת יפעת לוי

bottom of page