top of page

קהילות ידע

קהילות הידע שלנו מקיימות מפגשים קבועים בנושאים שונים. זו הזדמנות ללמוד מעמיתים למקצוע להרחיב את הידע ולהתעדכן.

ארגונומים רשומים

ריכזנו עבורכם את פרטי הקשר של הארגונומיות והארגונומים הרשומים דרך האגודה הישראלית לארגונומיה ולגורמי אנוש.

הצטרפו לאגודה

בואו לקחת חלק בפעילויות האגודה. תוכלו להנות מהעשרת הרשת המקצועית, מהרצאות ומפגשים מקצועיים וחשיפה לפעילות בינלאומית בתחום.

העדכונים האחרונים

הכנס השנתי - שילוב אדם-מערכת במערכות בריאות

הכנס השנתי - שילוב אדם-מערכת במערכות בריאות

לראשונה בישראל כנס מרתק שעוסק בהיבטים האנושיים של שילוב מערכות בסביבה הרפואית.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש יוקדש השנה למערכות בריאות, ויוצגו דוגמאות קיימות וכיוונים חדשים לאינטגרציית אדם מערכת בתחומי רפואה מגוונים.

אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

ריכזנו עבורכם את האירועים החשובים בארץ ובעולם.
תוכלו למצוא מועדים וקישורים להרשמה.

האגודה הישראלית לארגונומיה ולגורמי אנוש

האגודה הישראלית לארגונומיה ולגורמי אנוש מאגדת אנשי מקצוע העוסקים בארגונומיה וגורמי אנוש בישראל. האגודה חברה באגודה הבינלאומית לארגונומיה ולגורמי אנוש (International Ergonomics Association). האגודה הישראלית היא ארגון שלא למטרות רווח. החברות באגודה פתוחה לכל המעוניינים והעוסקים בארגונומיה ובגורמי אנוש. חברי האגודה מוזמנים להשתתף בפעילויות האגודה כגון הכנס השנתי, קבוצות העבודה הפעילות, תוכנית החניכה ועוד

Engineers at work
Work Space
“Good design is actually a lot harder to notice than poor design, in part because good designs fit our needs so well that the design is invisible”
bottom of page