top of page
מוביל הקבוצה
ארגונומיה בפיתוח מוצרים
ערן פרנקו
BPT, MID, CPE
פיזיותרפיסט, מומחה לארגונומיה ולנגישות. סגן מנהל פיזיותרפיה במרכז הרפואי ״שמיר - אסף הרופא״. בעל תואר שני בעיצוב תעשייתי מהטכניון. מרצה בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת תל-אביב, ובמחלקות לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי חולון ובמכללה האקדמית הדסה. מייעץ למעצבים ולמפתחי מוצר, בנוגע להטמעת ארגונומיה ועיצוב מכליל בעיצוב.

ארגונומיה בפיתוח מוצרים

בישראל פועלת תעשיה מתקדמת של פיתוח מוצרים ומערכות בתחומים ביטחוניים, רפואיים, תעשייתיים ועוד. בעוד שמבחינה טכנולוגית והנדסית התעשייה הישראלית מציגה יכולות מרשימות, הרי ששילוב ארגונומיה כחלק אינטגרלי בתהליך התכן עדיין לא מפותח דיו. אנו רואים מקום לשיפור הן בכלים ובשיטות בשימוש והן במודעות שיש למתכננים ומנהלים לתחום הארגונומיה.


מטרות הקבוצה

  1. שיתוף ידע וניסיון בין חברי הקבוצה

  2. בחינה ופיתוח של מתודולוגיות עבודה עדכניות

  3. יצירת מוקד ידע ומקור לסיוע מקצועי עבור קהילת הארגונומיה בישראל

  4. קידום פעילות ארגונומית בתעשייה

  5. להיות מקור למענה בעניינים מקצועיים


עד היום עסקנו בנושאים מרתקים ומעניינים, ביניהם: שיטות הערכה וניתוח, חידושי תקינה, רובוטים בתעשייה ומערכות צבאיות מתקדמות


הקבוצה נפגשת אחת לחודש בקירוב

להצטרפות ניתן לפנות לערן או לאגודה


bottom of page