top of page
מוביל הקבוצה
ארגונומיה במערכת הבריאות
ד"ר רוני סלע

ארגונומיה במערכת הבריאות

מטרות הקבוצה

  1. שיתוף ידע וניסיון בין חברי הקבוצההקבוצה נפגשת אחת לחודש בקירוב

להצטרפות ניתן לפנות לרוני או לאגודה


bottom of page