top of page
מוביל הקבוצה
ארגונומיה במערכת הבריאות
ד"ר יוהנה גייגר

ארגונומיה במערכת הבריאות

מטרות הקבוצה

  1. שיתוף ידע וניסיון בין חברי הקבוצההקבוצה נפגשת אחת לחודש בקירוב

להצטרפות ניתן לפנות ליוהנה או לאגודה


bottom of page