top of page

חברות סטודנטים

מתוך רצון לקדם את הזיקה למקצוע, אנחנו מעודדים סטודנטים ממקצועות שונים כגון תעשיה וניהול, גורמי אנוש, פיזיותרפיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מקצועות העיצוב להצטרף כחברים במחיר מיוחד. 
המחיר תקף לסטודנטים בכל תחום ובכל תואר בהצגת הוכחת לימודים פעילים. 
הסטודנטים החברים, יהנו מזכויות חבר מלאות מלבד הזכות להיבחר לוועד.

bottom of page