top of page

חברות רגילה

חברות רגילה פתוחה בפני כל מי שיש לו עניין בגורמי אנוש ובארגונומיה. אין צורך בידע מוקדם או עיסוק במקצוע. 

החברים זכאים להשתתף בכל הפעילויות שיש לאגודה להציע וליהנות מהנחות שונות אשר מוצעות על ידה.

כמו כן, יכולים החברים להעמיד עצמם לבחירה ולכהן בוועד המנהל של האגודה.

bottom of page