top of page
LOGO-COLOR-HEBREW_edited.png
LOGO-COLOR-HEBREW_edited.png
Doctors

הכנס השנתי

האגודה הישראלית לארגונומיה ולגורמי אנוש

שילוב אדם-מערכת במערכות בריאות
Human System Integration

יום שני | 24.6.2024 | 09:00

התכנסות והרשמה: 08:30
המרכז לסימולציה רפואית
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לראשונה בישראל כנס מרתק שעוסק בהיבטים האנושיים של שילוב מערכות בסביבה הרפואית.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לארגונומיה וגורמי אנוש יוקדש השנה למערכות בריאות, ויוצגו דוגמאות קיימות וכיוונים חדשים לאינטגרציית אדם מערכת בתחומי רפואה מגוונים.

Medical Specialists
Doctor Operating CT Scanner

גישת HSI מיושמת במערכת הבריאות בפיתוח מכשירים רפואיים, תכנון והטמעה של טכנולוגיות רפואיות חדשות – הכשרת מטפלים ומטופלים לשימוש בטכנולוגיות, שימור הידע והמיומנות, שמירה על בטיחות מטפלים ומטופלים, וצמצום תאונות וטעויות רפואיות.

בין הנושאים:

גורמי אנוש
בפיתוח מוצרים
גורמי אנוש ברגולציה
תהליכי עבודה בארגוני בריאות
הטמעת טכנולוגיות רפואיות
ארגונומיה בסביבות טיפול

מה מצפה לנו?

 • חשיפת מרתקת לתחום HSI במערכת הבריאות לכל קהלי היעד

 • מגוון שיטות עבודה ומחקר

 • חוויות ומקרים מהשטח

 • מפגש עם חברים ותיקים ועם חברים לעתיד

למי מיועד הכנס?

 • לכל מי שעוסק.ת בחדשנות ובשילוב טכנולוגיות במערכת הבריאות

 • מומחי.ות גורמי אנוש וארגונומיה

 • חברי.ות קהילות חדשנות בבריאות 

 • מומחי.ות רגולציה רפואית

 • מומחי.ות בטיחות במערכות בריאות

 • מהנדסי.ות מערכת

 • מעצבים.ות מוצר

 • סטודנטים וחוקרים

bottom of page