חוויית יועץ להנדסת אנוש

ד"ר שמואל ארואס   12/3/2016

 

כשיועץ/ת* הנ"א ** מגיע לסיטואציה של "ייעוץ" מקצועי, סביר שעבר לפני כן כמה שלבים של שיווק, הכנה ותיאום ציפיות והנה הוא עושה את עבודתו ונמצא באינטראקציה מול הלקוח. אם הוא שם יש להניח שהצליח לשווק את עצמו ואם הוא מקצועי יש להניח שהוא עושה עבודה טובה שתשפיע לטובה על המודעות לתחום כולו.מהם סוגי האינטראקציה ואלו אופני עבודה מאפיינים את הייעוץ בתחום הנדסת האנוש? אפשר לעקוב אחרי סוגים שונים של דפוסים המאפיינים עבודה מול חברות ומפעלים והנה שבע דיכוטומיות היוצרות מסלולים אופייניים. הן מוכרות לכל מי שצובר ניסיון של עבודה עצמאית בתחום ולפעמים הן מהוות דילמות ומצבי החלטה. אלו הם מצבים ידועים ומוכרים היטב אם כי ההתוויה שלהם כאן לא נובעת ממחקר אלא מתוך רשמים סובייקטיביים וניסיון אישי.

 

1. 

נושא הייעוץ – פיסי או קוגניטיבי?בחלוקה כללית מאד של תכנים, יועץ כזה עשוי לעסוק בארגונומיה פיסית או בהנדסת אנוש קוגניטיבית. הרבה נאמר על ההפרדה הזאת והיא מתפתחת אולי לאסכולות שונות. יש המתמחים באחד משני העולמות הללו אבל יש הרואים יתרון בכך שהם מוכנים לעסוק בשמחה בכל ההיבטים של הממשק "אדם מכונה". דרך אחרת להסתכל על כך: הם עוסקים בכל מה שנכלל בספרי הלימוד הקלאסיים של הנדסת אנוש. גישת האיחוד הזאת נסמכת על כך ששני התחומים משולבים בצורה הדוקה ולפעמים קשה להפריד ביניהם. ראיה משולבת פיסית-קוגניטיבית היא היתרון של הנדסת אנוש כתחום אינטרדיסציפלינרי והזדמנות מבחינת היועץ לזהות ולפתור בעיות משמעותיות. 

כל מכונית כוללת נושאי ארגונומיה פיסית כגון תנוחת הישיבה ומעטפת הידיים ונושאי הנ"א קוגניטיבית כמו אופן הצגת מידע ולוגיקת תפעול אביזרים.

 

2.

בעיה פתוחה או סגורה? 
תיחום נושא הייעוץ הוא נושא מפתח לקביעת תוכנית העבודה והצעת המחיר. ע"פ רוב קיימת אפשרות לבצע עבודות ייעוץ במחיר קבוע (Fix price) או בהערכה ראשונית הכוללת אפשרות להארכה ותוספות (Cost +). בעיה פתוחה מעידה על אי וודאות ולקיחה בחשבון של שינויים והתפתחויות ובעיה מתוחמת הינה ממוקדת ומוגדרת סופית. בתוכניות עבודה של בעיה סגורה טמונה סכנה של הגדרות תיחום והיקף קשיחות שקשה לשנות תוך כדי עבודה.

היצרן מעוניין לטפל בבעיה מתוחמת כלשהי אבל הפתרון שלה תלוי בגורמים המשתנים במהלך הפרויקט. לדוגמה – שדה הראיה הקדמי תלוי בצורת מכסה המנוע התלוי בנתוני מנוע שטרם נסגרו.

 

3.

מוקדם מדי או מאוחר מדי?
פרדוקס הזמן אומר שכניסה מוקדמת מדי של יועץ הנ"א לפרויקט אינה אפקטיבית אבל לאחר שהתנאים מבשילים - הכניסה מאוחרת מדי. לכל פרויקט יש נקודת זמן אופטימאלית לתחילת הייעוץ. תחילת עבודה בשלבים מוקדמים אינה אפקטיבית מפני שהחלטות מהותיות עדיין לא התקבלו והמוצר עשוי לשנות את פניו לפני ששאלות הנ"א יהיו רלוונטיות. כניסה מאוחרת מדי יוצרת מצב לא נוח שהחלטות חשובות ובעלות השלכות על הנדסת האנוש כבר נלקחו ע"י הפרויקט וליועץ כבר קשה לשנות אותן. הבעיה היא שחלון הזמן צר מאד. הזמן מהרגע שיש כבר נתוני תכן, אבל הוא עדיין לא נסגר, הינו קצר וקיים סיכוי גבוה שכניסת היועץ תקרה מוקדם או מאוחר מדי. 

כניסה מוקדמת ולא אפקטיבית: עוד לא התגבשה הצורה החיצונית המכתיבה את תא הנהג, גובהו והמרחב הפנימי. כניסה מאוחרת: הוחלט כבר על יצרן ודגם לוח הבקרה  ונותר רק לבחור צבע לנוריות האזהרה.

 

4.

יועץ או מבצע?
התשומות של הנדסת האנוש יכולות להיות של ייעוץ הכולל אבחון, בדיקות, מתן חוות דעת וכדומה או גם ביצוע בפועל של סוגים שונים של עבודות בתחום הדיגום, עיצוב סופי, תכנות סופי ועוד. הדילמה של היצרן ושל היועץ היא אם רצוי להם להפריד בין הייעוץ לביצוע. לעיתים הדבר היעיל והטוב ביותר הוא לבצע עבודות פיתוח בשלמותן מבלי לקיים פערים בין האפיון לביצוע ולפעמים עדיף שכל נותן שרות ייתן רק את מה שהוא מצטיין בו. מבחינת היועץ קיים הפיתוי לקבל עבודות לביצוע אבל הדבר מכניס את היועץ לתחום אחר של בעיות מקצועיות ותחרות מסחרית. 

עיצוב פיסי נעשה ע"י מעצבי מוצר ומעצבים גרפיים. תכנות GUI נעשה ע"י אנשי מחשב. אלו דיסציפלינות נפרדות המספקות שפע של מענה מקצועי והשאלה היא אם הרחבת היקף המעורבות לא יפגע באיכות הנדסת האנוש ע"י הסטת מרכז הכובד או אפילו קיום ניגודי עניינים בין מאפיין למבצע.

 

5.

מקור הגדרת הבעיה – ע"י הלקוח או היועץ?נושא העבודה עשוי להיות מוגדר מראש ע"י הלקוח או ע"י היועץ. ההגדרה ע"י הלקוח מתקיימת לעיתים ע"י כחלק ממסמך RFP  (Request For Proposal) והגדרות אחרות להצעת מחיר, אשר מחייבות את היועץ המגיש את הצעתו. לעיתים תהיה זו טעות להתייחס לשאלות לא מוצלחות של הלקוח. למשל כאלה שיש להן תשובה טריוויאלית או שאין סיכוי לענות עליהן. ליועץ צריכה להיות הזדמנות לזהות את נושאי ההתערבות הפוטנציאליים וכך יוכל להתייחס לבעיות ונושאים שסייע בהגדרתם. לקוח מתוחכם יגדיר את הבעיה הכללית ויתחם את היקף העבודה מבלי להגביל את יכולת הזיהוי וההתמקדות של היועץ בהמשך.

שאלות רבות בתחום של הנ"א לכלי תחבורה נחקרו והפכו להנחיות ותקנים ואין צורך לחקור אותן בכל פרויקט מחדש. מצד שני לא כל נושא המופיע בתקנים מהווה פתרון לבעיה וצריך לדעת לבצע הכללות או לחפש מענה חדש.

 

6.

עבודה על מוצר או על תהליך הייצור?
ניתן לחלק את נושאי העבודה להנדסת אנוש למוצר של החברה או להנדסת אנוש לסביבת העבודה ותהליכי הייצור של החברה. הנדסת האנוש למוצר עשויה לכלול עולם של התייחסויות המתעלמות לחלוטין מן הייצור. הייצור וגם ההרכבה עשויים להתבצע בכלל ע"י ספקים חיצוניים שאינם שייכים לנושא הייעוץ. לעומת זאת, במקרים אחרים ממוקדת עבודת הייעוץ בתהליכי הייצור, בסביבת העבודה ובבעיות העובדים ולא במוצר עצמו. בהשוואה לדיסציפלינה של עיצוב מוצר, ששיקול מרכזי שלה הוא קלות הייצור, לא שכיח בעבודתו של מהנדס האנוש לבצע בו זמנית את שני סוגי הייעוץ. מעניין לציין כי סוג מסוים של מוצרים עשוי להתייחס בנשימה אחת לארגונומיה של המוצר ושל תהליכי העבודה והכוונה לארגונומיה של כלי עבודה.

תעשיית המכוניות העולמית שמה דגש ארגונומי על תהליכי העבודה במפעלי ההרכבה לא פחות מהדגש על המשתמשים במוצר ואלו שני תחומי מחקר ועבודה רבי היקף בתחום הארגונומי.  

 

7.
ללקוח העבודה או למשתמש? 
לאינטרסים השונים של גורמי הפיתוח השונים עלולה להיות השפעה משמעותית על עבודת היועץ. האינטרסים של צוות פרויקט חדים וברורים והם לא סובלניים לכל מה שנתפס כסכנה ללוחות הזמנים או לעלויות הפיתוח. לעומת זאת האינטרסים של המשתמש הסופי לוקחים בחשבון את הטווח הארוך ושיקולים נוספים. היועץ עצמו צריך להקפיד על היושרה והאינטרס המרכזי שלו הוא עבודה מקצועית תוך שמירה על האינטרסים של המשתמש הסופי מבלי להתנגש באינטרסים של הגוף מזמין העבודה (והמשלם עבורה), אם הוא מעוניין בקשר לטווח ארוך. מצופה מיועץ הנ"א לזהות את המשתמש על מנת לייצג את האינטרסים שלו בתהליך הפיתוח. כל ויתור מצד היועץ בכדי להקל על הפיתוח, מתוך הזדהות חיובית וגורפת מדי, עם היצרן תסתיים במוצר גרוע שקיבל "חותמת כשרות" מבחינת היצרן.

 

*לשון זכר ונקבה ננקטים כאן לסירוגין ללא כוונה ספציפית.
** כנ"ל במקרים אחדים גם ביחס להנדסת אנוש (הנ"א) וארגונומיה.

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו כאן

אני מעונינ/ת להצטרף לאגודה

טלפון:

שדה חובה*

תודה!

נציג של האגודה יצור איתך קשר להשלמת התהליך

מייל:

שדה חובה*

שם:

שדה חובה*