תקינה

אימוץ תקינה בינלאומית בארגונומיה

 

בשנת 2010 פרסם ארגון מדעי בינ"ל בשם The Work Foundation דוח בשם Fit for Work , אשר בדק את  הנטל הבריאותי והכלכלי של פגיעות שריר ושלד בישראל, בחן את המדיניות הננקטת כדי להתמודד עם הבעיה והגיש המלצות לקידום התחום. הערכת הארגון הייתה כי כ-700,000 איש סובלים מבעיות שריר-שלד כרוניים וכי העלויות הנגזרות למשק הן כארבע מיליארד דולר בשנה. מנתוני הביטוח הלאומי של ישראל (מבוסס על נתוני 2009)  עלה כי: הביטוח הלאומי מוציא כ 737- מליון ₪ בשנה,  על תשלום קיצבאות ונסיונות שיקום של נפגעים בהפרעות שריר-שלד. בין ההמלצות לממשלה נכתב שיש לשקול שינויים בקווי מדיניות ולעודד חקיקה חדשה, כדי למנוע את הבעיה.

 

במהלך שנת 2012, פנה מר אייל לוי מהאגודה הישראלית לארגונומיה והארגונומיסט של אינטל קריית-גת וירושלים, למנהל המחלקה לבריאות העובד ,ד"ר אלי רוזנברג, וכן להלן עטרות, מנהלת אגף התקינה במכון התקנים,  אודות הצורך לאמץ תקנים ישראליים בתחום והצביע על ההזדמנות לשלב כוחות עם גורמי מקצוע אחרים (המנהל לבטיחות ובריאות תעסוקתית, ביטוח לאומי, המוסד לבטיחות וגיהות, איגוד התעשיינים, נציגי צרכנים ועוד) בוועדה שתפעל במסגרת מכון התקנים הישראלי.

לאחר הסכמה מונתה רכזת מלווה מטעם מכון התקנים (גב' נורית הולצינגר,ואח"כ גב' חלי שי), והוקמה ועדת מומחים שכללה את : גב' זוהר עשת-שרם (משרד הבריאות) ד"ר יוהנה גייגר (המוסד לבטיחות וגיהות), ד"ר אורן זק (האיגוד לרפואה תעסוקתית), פרופ' יאיר ליפשיץ (יו"ר האגודה הישראלית לארגונומיה) ובראשות היו"ר אייל לוי (אינטל).

במהלך שנת 2013 התכנסה וועדת המומחים כדי לסקור את התקנים הקיימים בעולם המערבי ולבחור מתוכם תקנים מתאימים למדינת ישראל. מבין 117 תקני ISO  שאותרו, נבחרו 9 תקנים ראשוניים לאימוץ בישראל.

 

תקני הארגונומיה שהוחלט לאמץ:

תקני הארגונומיה הישראליים הינם וולנטריים, ומתבססים על אימוץ תקינה בינלאומית קיימת. התקנים שאומצו מחולקים לשלושה נושאים עיקריים:

עקרונות ארגונומיה כלליים ותכנון בגישה משולבת.

ניטול ידני: הרמה ונשיאה, דחיפה ומשיכה וניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה.

עקרונות הארגונומיה בסביבות עבודה משרדית ומול מחשב (מסופי צג).

 

ת"י 6385- עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה

תקן זה קובע את העקרונות הבסיסיים של הארגונומיה כקווים מנחים כלליים לתכנון מערכות עבודה, ומגדיר מונחים בסיסיים רלוונטיים. התקן מתאר גישה משולבת לתכנון של מערכות עבודה, שבה ארגונומים ישתפו פעולה עם  אחרים המעורבים בתכנון, תוך מתן דגש לדרישות אנושיות, לדרישות חברתיות ולדרישות טכניות באופן מאוזן במהלך תהליך התכנון.

ת"י 26800- ארגונומיה – גישה כללית, עקרונות ומושגים

תקן זה מציג את גישת הארגונומיה הכללית ומפרט עקרונות ומושגים בסיסיים בארגונומיה. עקרונות ומושגים אלה חלים על התכנון וההערכה של משימות, עבודות, מוצרים, כלים, ציוד, מערכות, ארגונים, שירותים, מתקנים וסביבות שונות, כדי להתאימם למאפיינים, לצרכים, (להוריד את ה- ו' שלפני ערכים) ערכים וליכולות ומגבלות של אנשים.

 

ת"י 11228 חלק 1 - ארגונומיה – ניטול ידני: הרמה ונשיאה

תקן זה מפרט גבולות מומלצים להרמה ולנשיאה ידניים הלוקחים בחשבון, בהתאמה, את המאמץ בביצוע המשימה, את תדירותה ואת משכה. תקן זה מתוכנן לספק הנחיה להערכת מספר משתנים של משימות, המאפשרים להעריך את הסיכונים הבריאותיים של האוכלוסייה העובדת.

 

ת"י 11228 חלק 2 - ארגונומיה – ניטול ידני: דחיפה ומשיכה

תקן זה מפרט גבולות מומלצים לדחיפה ולמשיכה באמצעות כל הגוף. תקן זה מביא הנחיה להערכת גורמי הסיכון הנחשבים חשובים לדחיפה ולמשיכה ידניות, המאפשרים להעריך את הסיכונים הבריאותיים של האוכלוסייה העובדת.

ת"י 11228 חלק 3 - ארגונומיה – ניטול ידני: ניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה

תקן זה קובע המלצות ארגונומיות למשימות עבודה חוזרות ונשנות של טלטול ידני של משקלים נמוכים בתדירות גבוהה. תקן זה מספק הנחיה לזיהוי ולהערכת גורמי הסיכון הקשורים, בדרך כלל, לטלטול  משקלים נמוכים בתדירות גבוהה, ועל ידי כך מאפשרים להעריך את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לאוכלוסייה העובדת.

ת"י 9241 חלק 1- דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבוא כללי

 

תקן זה מציג סדרת תקנים הדנה בדרישות ארגונומיות לשימוש במסופי צג  מחשב (VDT)  למטלות משרדיות , ומספק קווים מנחים לגישת ביצועי משתמש.

 

ת"י 9241 חלק 2- דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): הנחיות לדרישות משימה

 

תקן זה מספק קווים מנחים למשתמשים במערכות עיבוד מידע מבוססות מסוף צג מחשב (VDT) בהתייחס למטלות משרדיות. הנחיות אלה רלוונטיות הן לארגון המטמיע את המערכת והן לאנשים המשתמשים בציוד. מומלץ ליישם הנחיות אלה בהתאם לתקנות או להסכמים מקומיים, אזוריים או לאומיים.

 

ת"י 9241 חלק 5- דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה.

תקן זה מפרט עקרונות ארגונומיים מנחים החלים על דרישות המשתמש, על התכן ועל הרכישה של ציוד תחנת עבודה עבור משימות משרד העושות שימוש במסופי צג מחשב (VDTs). בפרט, העקרונות הכלליים והדרישות הכלליות המפורטים בתקן זה ישימים לתקנים המפרטים את התכן הטכני של ריהוט וציוד המהווים את סביבת העבודה. 

 

ת"י 9241 חלק 110- ארגונומיה של יחסי גומלין בין אדם ומערכת: עקרונות דו-שיח

 

 תקן זה קובע עקרונות תכנון ארגונומיים המנוסחים במונחים כלליים (כלומר מוצגים ללא התייחסות למצבי שימוש, ליישום, לסביבה או לטכנולוגיה), ומספק מסגרת ליישום עקרונות אלה לניתוח, לתכנון ולהערכה של (INTERACTIVE SYSTEMS) מערכות הידודיות.


 

הדרכים לקבלת תקנים:

באתר של מכון התקנים, תחת רכישת תקנים, בתשלום:

https://portal.sii.org.il/heb/standardization/tekensearchex/.aspx

התשלום נע בין 88 – ל 275 ₪ לתקן (לפני הנחה). 

 

 

אפשרות חינמית: הגעה פיזית למכון התקנים ולעיין במחשב של הספרייה.

הגעה פיזית למכון התקנים, ימים א-ג-ה בין 9:00 – 13:00, ולקבל עותק מצולם תמורת 30 אגורות לעמוד.

לפרטים נוספים: יפה אדמון, מרכז המידע - מכון התקנים הישראלי
רח' חיים לבנון 42 - תל-אביב 69977, טל: 03-6465191/2  פקס: 03-6426762
דואר אלקטרוני: library@sii.org.il
 

 

המשמעות היישומית של אימוץ התקינה והתועלת הצפויה לקידום הבטיחות והבריאות בעבודה

תקנים ישראליים וולנטריים אלו לארגונומיה, משקפים דרישות להבטחת בריאות העובד, באמצעות כלים מדידים ותהליכים מובנים. הטמעת התקנים במשק תהווה כלי לתכנון ולהתאמת סביבת העבודה. התקנים יסייעו למפעלים ולגופים ציבוריים ופרטיים שבהם מועסקים עובדים. הדבר יביא להעלאת התפוקה במשק ולשיפור הבריאות התעסוקתית של העובדים.

 

אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו כאן

אני מעונינ/ת להצטרף לאגודה

טלפון:

שדה חובה*

תודה!

נציג של האגודה יצור איתך קשר להשלמת התהליך

מייל:

שדה חובה*

שם:

שדה חובה*